Van Ostadestraat 176 - Amsterdam

Voor basisscholieren op alle niveaus en in alle vakken biedt de Klas van Ostade: privélessen en cito- en entreetoets-trainingen.

Voor middelbare scholieren op alle niveaus en in alle vakken biedt de Klas van Ostade privélessen, huiswerkbegeleiding en steunlessen in groepjes van 2, 3 of 4. De privélessen kunnen plaatsvinden op wekelijkse basis of incidenteel (bijvoorbeeld vlak voor een toets). De steunlessen worden gegeven 1x per week, 2 uur achter elkaar met leerlingen van vergelijkbaar niveau. De huiswerkbegeleiding vindt plaats van zondag tot en met donderdag gedurende 3 uren per dag. Op deze manier worden achterstanden voorkomen en is er extra tijd om problemen, huiswerk en toetsen te bespreken.

Voor studenten uit alle disciplines biedt de Klas van Ostade ondersteuning en vakinhoudelijke begeleiding in de vorm van privélessen en werkgroepen van 2, 3 of 4 studenten.