Van Ostadestraat 176 - Amsterdam

Gewijzigde voorwaarden Klas van Ostade per 1 september 2017.    
     
     
HUISWERKBEGELEIDING    
     
In principe van 15 -18u, maar tijden zijn flexibel/in overleg,     
ook op zondag.    
     
1x per week € 35,–  per week
2x per week € 65,–  per week
3x per week € 90,–  per week
4x per week € 110,– per week
     
STEUNLESSEN (wis- en natuurkunde)    
     
In principe op dinsdag en donderdag van 16-18u; aangepaste tijden     
mogelijk, ook op zondag.    
     
1x per week gedurende 2 uur in groepen van 3 à 4 leerlingen € 35,– per week
2x per week gedurende 2 uur in groepen van 3 à 4 leerlingen € 65,– per week
     
PRIVELESSEN    
     
7 dagen per week, eventueel ook bij de leerling thuis.    
     
Privélessen in alle vakken gedurende 5 kwartier € 50,– per keer
     
     
     
Afwezigheid moet indien mogelijk 24 uur van tevoren worden    
doorgegeven; de lessen kunnen dan op een ander tijdstip worden     
ingehaald!    
     
Facturatie per kwartaal.    

 

Ouders/verzorgers van leerlingen die een bijstandsuitkering ontvangen of een daaraan gelijkgesteld inkomen hebben, kunnen in overleg gebruikmaken van onze regeling Minima Zonder Marge.

De opzegtermijn voor huiswerkbegeleiding, steun- en privélessen bedraagt 1 maand. Betaling geschiedt 1x per kwartaal, achteraf en via een factuur.